Bythinella gonzalezi

Bech, M., 1993. Descripción de nuevas especies para la malacofauna ibérica. Butlletí del Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès-Nord, 2(3): 271-277. [p. 272, fig. 3].

Localitat tipus

“Cueva del Toro. L’Alcudia de Veo (La Plana Baixa) Castelló de la Plana ... U.T.M. 30SYK2323” i “Cueva Covatilla. Aín (La Plana Baixa) Castelló de la Plana ... U.T.M. 30SYK2323”.

Aclariments toponímics

Cueva del Toro [cova del municipi de l’Alcúdia de Veo, a la comarca de Plana Baixa, província de Castelló]; Cueva Covatilla [cova del municipi d’Aín, a la comarca de Plana Baixa, província de Castelló].

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2009-2312 (“Cueva del Toro”; conquilla, ex col. Bech).

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2009-2313 (“Cueva del Toro”; 9 conquilles, ex col. Bech) + MZB 2009-2314 (“Cueva Covatilla”; 67 conquilles, ex col. Bech).

Estatus taxonòmic actual

Bythinella batalleri Bofill, 1925

Martínez-Ortí, A. Bythinella batalleri [en línia]: The UICN Red List of Threatened Species. Version 2014.3

Cerca

Fitxes

 • Trechus meregallii

   

  Casale, 1981. Un nuovo Trechus di Spagna (Coleoptera, Carabidae). Bolletino Associazione Romana di Entomologia, 36 (1-4): 17-21.

 • Amara (Celia) vilis

   

  Tschitschérine, 1894. Diagnoses de quelques nouvelles espèces de la tribu des Féroniens. Horae Societatis Entomologicae Rossicae, 28 (1893-1894): 254-258.

 • Abida secale peteri

  Kokshoorn, B. & Gittenberger, E., 2010. Chondrinidae taxonomy revisited: New synonymies, new taxa, and a checklist of species and subespecies (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). Zootaxa, 2539: 1-62. [p. 21; làm. 7 fig. A-C].

 • Zospeum bellesi

  Gittenberger, E., 1973. Eine Zospeum–Art aus den Pyrenäen, Zospeum bellesi spec. nov. Basteria, 37: 137–140.