Brachylecithum mackoi

Casanova, J.C. & Ribas,A., 2004. Description of Brachylecithum mackoi n.sp. (Digenea: Dicrocoeliidae) from the European Hedgehog, Erinaceus europaeus (Insectivora: Erinaceidae). Journal of Parasitology, 90(4): 793–796.  

Localitat tipus

"[on the road from Marina di Mare to Marina di Campo] Marina di Campo (10º14'N, 42º45'E), Marciana district, Elba Island, Italy". 

Aclariments toponímics

Marina di Mare [nucli de població del municipi de Marina di Campo, comarca de Marciana, illa d'Elba, Itàlia]. Les coordenades reals són: 10º14'E, 42º45'N.  

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2003–1324.

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2003–1325 (loc. tip.) + MZB 2003–1326 (loc. tip.) + MZB 2003–1327 (loc. tip.) + MZB 2003–1328 (loc. tip.).

Tipus existents en altres centres

Paratips: Col·lecció Helmintològica, Laboratori de Parasitologia, Universitat de Barcelona, BM02010206E-57E (51 exemplars, loc. tip.).

Estatus taxonòmic actual

Brachylecithum mackoi Casanova & Ribas, 2004