Aphaenops catalonicus

 

Escolà & Canció, 1983. Un nou Aphaenops de la Ribagorça (Coleoptera Trechinae). Speleon, 26-27: 75-77.

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-0626 (“Cova de les Totllasses, Bonansa, Alta Ribagorça, Osca, Spain“, 1 espècimen)

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 75-5117 + MZB 78-0627 + MZB 78-0628 (“Cova de les Totllasses, Bonansa, Alta Ribagorça, Osca, Spain“, 3 espècimens)

Estatus taxonòmic actual

Aphoenops (Aphoenops) catalonicus Escolà & Canció, 1983

Bonvoloir, M. H. de, 1862. Description d’un genre nouveau et de deux espèces nouvelles de coléoptéres de France. Annales de la Socité Entomologique de France, (4) 1 (1861): 567-571 [làmina 16].

Cerca

Fitxes

 • Mesocoelopus bremeri

   

  Español, 1979. Contribución al conocimiento de la fauna entomológica del Sudán (misiones del prof. H. J. Bremer, 1976-1978) (Col. Anobiidae), (Nota 88). Publicaciones del Departamento de Zoología, Barcelona, 4: 31-37.

 • Timarcha (Timarcha) perezii praecox

   

  Bechyné, 1953. Note sur les Timarcha (Col. Phytoph. Chrysomelidae). EOS, 29: 85-99.

 • Hadrobregmus (Megabregmus) angustulus

   

  Español, 1976. Contribución al conocimiento de los Anobium y géneros afines de Australia y Nueva Zelanda (Col. Anobiidae, nota LXXI). Miscel·lania Zoologica, 3(5); 141-160.

 • Rhamna vivesi

   

  Viñolas & Masó, 2005. Dues noves espècies del gènere Rhamna Peyerimhoff, 1913(Coleoptera: Anobiidae: Mesocoelopodinae), amb clau específica i distribució geogràfica. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 73: 45-60.