Abida secale margaridae

Bech, M., 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d’aigua dolça. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 12: 1-229. [p. 97, figs. 27, 28B].

Bech, M., 1993. Descripción de Abida secale margaridae subspec. nov. y otras aportaciones para la malacofauna de Cataluña. Iberus, 11(1): 49-56. [p. 50, figs. 2A, 2B, 2C, 3B].

Localitat tipus

“Carretera al Collado de Toses, entre Das y Urús... Alp ... 31TDG0189 y 31TDG0190 (La Cerdanya)”.

Aclariments toponímics

Collado de Toses [Collada de Toses, element orogràfic de la comarca de la Cerdanya, a la província de Girona)]; Das, Urús, Alp [municipis de la comarca de la Cerdanya, província de Girona].

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2009-0908 (”Carretera al Collado de Toses (entre Das y Urús)...”; conquilla, ex col. Bech).

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2009-0909-A (”Chalet d’ICONA, Alp...”; 2 conquilles, ex col. Bech).

Estatus taxonòmic actual

Abida secale margaridae Bech, 1990

Kokshoorn, B. & Gittenberger, E., 2010. Chondrinidae taxonomy revisited: New synonymies, new taxa, and a checklist of species and subespecies (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). Zootaxa, 2539: 1-62. [p. 17, làmina 4, figs. F-K]