Guia de fons i col·leccions


Francesc Uribe

Nom Francesc Uribe
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
RolConservador
Col·leccions associadades Alinyà, campanya de la vall d'
Base de dades de Zoologia General al GBIF Data Portal
Base de dades de malacologia al GBIF Data Portal
Col·lecció Gasull de mol·luscs terrestres de la Comunitat Valenciana revisades per A. Martínez-Ortí
Col·lecció científica de cnidaris de referència internacional
Col·lecció d'Helicella de Lluís Gasull i Martínez
Col·lecció d'animals marins de l'Estació Zoològica de Nàpols
Col·lecció d'animals marins del Laboratorio de Biología Marítima de Santander
Col·lecció d'equinoderms
Col·lecció d'escafòpodes
Col·lecció d'esponges d'aigua dolça d'Anna Traveset
Col·lecció d'espècimens tipus d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció d'espècimens tipus de mol·luscs
Col·lecció d'invertebrats no mol·luscs preservats en líquid
Col·lecció d'oligoquets terrestres reunida per Oleguer Escolà
Col·lecció de Melanopsis d'Espanya de Paul Pallary
Col·lecció de Xerocrassa de les Illes Balears
Col·lecció de bivalves d'aigua dolça de l'ordre Unionoida
Col·lecció de bivalves d'aigua dolça ibèrics de l'ordre Unionoida
Col·lecció de bivalves marins
Col·lecció de cefalòpodes
Col·lecció de cnidaris
Col·lecció de cnidaris procedent de l'Institut de Ciències del Mar (CSIC)
Col·lecció de cnidaris procedent de la Universidad de Sevilla
Col·lecció de gastròpodes marins
Col·lecció de llimacs terrestres
Col·lecció de llimacs terrestres de Catalunya
Col·lecció de mol·luscs
Col·lecció de mol·luscs continentals
Col·lecció de mol·luscs continentals de Catalunya
Col·lecció de mol·luscs continentals de Cuba
Col·lecció de mol·luscs continentals de Filipines
Col·lecció de mol·luscs continentals de les Illes Balears
Col·lecció de mol·luscs continentals de les illes Hawaii
Col·lecció de mol·luscs continentals ibero-balears
Col·lecció de mol·luscs d'Artur Bofill i Poch
Col·lecció de mol·luscs d'Oleguer Escolà Boada
Col·lecció de mol·luscs de Baltasar Serradell
Col·lecció de mol·luscs de Cuba
Col·lecció de mol·luscs de Filipines
Col·lecció de mol·luscs de Francesc Martorell i Peña
Col·lecció de mol·luscs de Joan Baptista d'Aguilar-Amat
Col·lecció de mol·luscs de Joan Rosals i Corretjer
Col·lecció de mol·luscs de José Giner Marí
Col·lecció de mol·luscs de Lluís Gasull i Martínez
Col·lecció de mol·luscs de Manuel de Chía y Bajandas
Col·lecció de mol·luscs de Martínez de la Escalera
Col·lecció de mol·luscs de Miquel Bech i Taberner
Col·lecció de mol·luscs del gènere Achatinella de les illes Hawaii
Col·lecció de mol·luscs marins
Col·lecció de mol·luscs marins de Catalunya
Col·lecció de mol·luscs marins de Cuba
Col·lecció de mol·luscs marins de Filipines
Col·lecció de mol·luscs marins de Joan Rosal i Sagalés
Col·lecció de mol·luscs marins de la família Nassariidae
Col·lecció de mol·luscs marins de les Illes Balears
Col·lecció de mol·luscs marins del Mediterrani
Col·lecció de mol·luscs marins del gènere Conus
Col·lecció de mol·luscs marins del gènere Cypraea
Col·lecció de mol·luscs preservada en líquid
Col·lecció de mol·luscs recol·lectats en les expedicions històriques del Museu al Marroc Occidental
Col·lecció de mol·luscs regional d'Antoni de Samà
Col·lecció de mol·luscs terrestres de la Comunitat Valenciana revisada per A. Martínez-Ortí
Col·lecció de mol·luscs terrestres del gènere Cepaea
Col·lecció de poliplacòfors
Col·lecció de porífers
Col·lecció de zoologia general
Col·lecció de zoòfits i crustacis d'Enrique de Grau
Col·lecció històrica de cnidaris
Col·lecció sobre la variabilitat de Cepaea nemoralis a Europa
Col·lecció variabilitat específica de Xerocrassa de les Illes Balears
Exposició permanent d'invertebrats no artròpodes
Exposició permanent de mol·luscs
Extracció d'ADN d'invertebrats no artròpodes, projecte 2004-2006
Mol·luscs deshidratats originalment preservats en líquid
Mol·luscs i bosc madur d'alta muntanya, projecte de recerca
Mol·luscs marins de la col·lecció Luis Gasull
Planes de Son i Mata de València, campanya malacològica
Preparacions microscòpiques d'esponges d'aigua dolça (col. Anna Traveset)
delta del Llobregat, campanya
CarrerP. Picasso, s/n
Codi postal08003
CiutatBarcelona
Estat/regióCatalonia
PaísSpain
E-mailfuribe(at)bcn.cat