Guia de fons i col·leccions


Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Fonoteca

Nom Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Nom de les subunitats Fonoteca
Acrònim MCNB-MZB-FON
Tipus d'institució Archive
Descripció Actualment el fons documental consultable de la Fonoteca s'està digitalitzant en una còpia de seguretat permanent del patrimoni de registres sonors i documentació impresa. D'aquesta manera es garanteix la integritat física dels originals.

Aquesta tasca obre noves possibilitats per al futur de la recerca, a més de garantir i ampliar els fons patrimonials del museu.
Adreça Pg. Picasso, s/n
Codi postal 08003
Ciutat Barcelona
Estat/regió Catalunya
País Spain
Telèfon +34 93 256 22 22
Fax +34 93 310 49 99
Correu electrònic amartinezfiguerola@bcn.cat
Logo
Pàgina web http://w3.bcn.cat/V65/Home/V65XMLHomeLinkPl/0,4555,418159056_747039183_1,00.html
Institució mare Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Persones associades Alexandre Martínez (Conservador)
Drets de col·lecció La col·lecció pertany al Museu de Ciències Naturals, ICUB - Ajuntament de Barcelona.
Drets d'accés Totes les col·leccions estan obertes a la consulta dels investigadors i també es fan servir en exposicions i altres activitats culturals. Les condicions, directrius i dades de contacte per a visites i préstecs es detallen a la pàgina de Serveis de consulta i préstec.
Actualment s'estan creant i ampliant bases de dades de biodiversitat i de geodiversitat a partir de les col·leccions per tal que puguin ser consultades en línia. En aquests moments, part de la informació de les col·leccions és accessible a través del node espanyol del portal GBIF (Global Biodiversity Information Facility).
Restriccions d'ús La publicació de recerques realitzades total o parcialment amb materials de la col·lecció s'ha de comunicar al Museu i han de citar la procedència institucional dels espècimens estudiats. La utilització d'imatges està regulada per la normativa municipal de l'Ajuntament de Barcelona.