Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de macroforaminífers del Aptià-Albià d'Itàlia

Nom Col·lecció de macroforaminífers del Aptià-Albià d'Itàlia
Descripció La col·lecció de macroforaminífers del Aptià-Albià d'Itàlia conté milers d'exemplars en làmina prima procedents de diverses localitats situades al S d'Itàlia, concretament a Monte Croce i Monte Tobenna. Forma part de la col·lecció científica del Dr. Vicedo.
Tipus de col·lecció Fossils
Conté espècimens tipus No