Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de macroforaminífers del Paleocè de Mèxic

Nom Col·lecció de macroforaminífers del Paleocè de Mèxic
Descripció La col·lecció de macroforaminífers del Paleocè de Mèxic conté milers d'exemplars que varen ser recol·lectats en diverses campanyes de camp al sud-est de Mèxic, concretament als estats de Chiapas, Campeche i Yucatán. Forma part de la col·lecció científica del Dr. Vicedo i per tant conté nombrosos tipus i figurats.
Tipus de col·lecció Fossils
Conté espècimens tipus