Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de macroforaminífers del Cenomanià d'Oman

Nom Col·lecció de macroforaminífers del Cenomanià d'Oman
Descripció La col·lecció de macroforaminífers del Cenomanià d'Oman conté desenes de milers d'exemplars. La seva importancia radica en que és una col·lecció molt complerta on estan representats els macroforaminífers més abundats de tota la plataforma Aràbiga durant el Cenomanià. Varen ser recol·lectats durant una campanya de camp desenvolupada al 2012. Forma part de la col·lecció científica del Dr. Vicedo.
Tipus de col·lecció Fossils
Conté espècimens tipus No