CATÀLEG DE PROJECTES PARTICIPATIUS

Els reptes per conèixer les tendències de canvi a la natura tenen dos noms principals: el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat. Des d'una posició de compromís responsable s'entén que a la base de les declaracions i de l'aplicació de mesures de gestió ambiental hi ha d'haver sempre una sòlida base de coneixement. L'envergadura de la diversitat natural significa que pot ser convenient reunir gran quantitat d'observadors de camp per assolir imatges explicatives de l'estat de salut dels sistemes naturals.

 

Segons les pròpies capacitats, coneixements previs o gustos personals, els ciutadans, naturalistes o no, poden oferir la seva voluntat d'observar, prendre nota i transferir informació de la natura que contribueixi decisivament als objectius de projectes participatius. Es posen en marxa cada cop més projectes on hi conflueixen experts i voluntaris per aplegar coneixement dels hàbitats naturals, treure'n conclusions i contribuir a una formació de qualitat dels ciutadans.

 

La Institució Catalana d'Història Natural i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona van organitzar una jornada per conèixer la realitat dels projectes participatius en estudis de biodiversitat a casa nostra. Allà es va adquirir el compromís de publicar-ne l'existència dels que estiguin en actiu.

 

ACCÉS AL CATÀLEG