CANTIC

Codina i Ferrer, Ascensi, 1876-1932

Codina i Ferrer, Ascensi

Barcelona , 1877 - Barcelona , 20/03/1932
Camp d'activitat: Entomologia

Vinculació amb el Museu

El 1916 oferí en dipòsit una col·lecció d'insectes de tots el ordres juntament amb una col·lecció de cicindèlids. La Junta assignà al mateix Codina l'encàrrec de tenir cura de les col·leccions, assignant-li un lloc al laboratori d'entomologia. Del Museu de Ciències Naturals de Barcelona va ser successivament entre 1918 i 1932: naturalista-agregat, regent de la secció de Coleòpters, miriàpodes i aràcnids i conservador de la secció d'Entomologia. Va investigar preferentment els coleòpters però també els lepidòpters.

Referències bibliogràfiques

Junta de Ciències Naturals. Acords presos per la Junta de Ciències Naturals: octubre 1916 - juny 1917. Anuari de la Junta de Ciències Naturals, 2(1917): 30. http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=2958&Pagina=34

Cerca

Fitxes

 • Barre de Flandes y Díaz de Manso, Agustín de la

  L'any 1889 el Baró de la Barre, ministre espanyol a Colòmbia, va fer donació al Museu d'una col·lecció d'aus de Colòmbia.

 • Bech i Taberner, Miquel

  La col·lecció malacològica reunida per Miquel Bech va ser donada al museu per part de la seva vídua Francesca Pipó, l'any 2008. Miquel Bech va ser durant molts anys un actiu col·laborador del museu.

 • Bofill i Poch, Artur

  Exercí de director del Museu Martorell entre 1891 i 1920. En jubilar-se del càrrec, cedí les seves col·leccions personals al Museu, i continuà desenvolupant la seva activitat científica com a regent de la secció de malacologia.

 • Giner Marí, José

  La col·lecció de mol·luscs reunida per José Giner Marí, malacòleg valencià, establert a Sant Agustí, Eivissa, va ser adquirida pel Museu per compra el 1932, juntament amb 46 llibres i fulletons.