Metallites anchoralifer

 

Chevrolat, 1859. Description de dix coléoptères nouveaux d’Algérie. Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée, (2) 11: 380-390.

Tipus

Sintips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-0538 + MZB 78-0539 (“Alger“, 2 espècimens)

Estatus taxonòmic actual

Polydrosus (Metallites) anchoralifer anchoralifer Chevrolat, 1859

Yunakow, N. N. 2013. Polydrusini. P. 364-375. In: Löbl, I. & Smetana, A. (ed.). Catalogue of Palaeartic Coleoptera. Vol. 8. Apollo Books. Stenstrup. 700 p.

Cerca

Fitxes

 • Gastrallus kocheri

   

  Español, 1963. Notas sobre Anóbidos. VIII. Los Gastrallus mediterráneos. Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada, 35: 5-21.

 • Hadrobregmus bicolor

   

  Español, 1990. Nuevos datos sobre Anóbidos Ibéricos (Col. Anobiidae). Miscel·lania Zoologica, 12: 171-175.

 • Pupa tarraconensis

  Fagot, P., 1887–1888. Contribuciones a la fauna malacológica de Aragón. Catálogo razonado de los Moluscos del Valle del Éssera. Crónica Científica, 10–11: 345–484, 31–198. [p. 129].

   

 • Faronus guimjuani

   

  Dodero, 1918. Coléoptères endogés de la Catalogne. Première note. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 18 (5): 103-110.