Martorell i Peña, Manuel

? , ? - Barcelona , 1890
Camp d'activitat: Entomologia

Vinculació amb el Museu

Germà de Francesc Martorell i director del Museu en el moment de la seva inauguració el 1882 i fins la seva mort, el 1890. El 1901, Teresa Poch, vídua de Martorell, donà oficialment a l'Ajuntament de Barcelona, la col·lecció del seu difunt marit, tot i que les col·leccions ja estava dipositades al Museu.

Notes històriques/biogràfiques

En col·laboració amb el seu cosí i eminent entomòleg Miquel Cuní i Martorell (1827-1902) publicà el Catálogo de los coleópteros observados en Cataluña (1876).

Referències bibliogràfiques

"Donatiu efectuat per Teresa Poch, consistent en una col·lecció d'insectes que va pertànyer al marit d'ella, Manuel Martorell i Peña" [document d'arxiu], Arxiu Històric del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Fons: Junta de de Ciències Naturals. id0404.