CANTIC

Antiga i Suñer, Pere, 1854-1904

Antiga i Suñer, Pere

Barcelona , 1854 - Barcelona , 1904
Camp d'activitat: Entomologia

Vinculació amb el Museu

Quan el 1888 el Col·legi Antiga va tancar definitivament, la Junta de Ciències Naturals va adquirí la col·lecció. A banda d'aquesta compra, el 1883 el museu havia ja rebut per donatiu de Pere Antiga una petita col·lecció d'aus dissecades. Pel que fa a la col·lecció de crustacis, Pere Antiga en cedí una part al Museu el 1885, tot i que la majoria anaren a parar a l'estranger, al Museu d'Història Natural de Madrid (400 “espècies”) i al de l'Institut de Barcelona. Les seves importants col·leccions entomològiques, en particular d'himenòpters, ingressaren al Museu a través de la col·lecció de Josep M. Bofill i Pichot, amb qui col·laborava en la publicació del catàleg d'himenòpters de Catalunya l'any de la seva mort.

Notes històriques/biogràfiques

Naturalista i pedagog, director del Col·legi Antiga, un dels més prestigiosos centres d'ensenyament de Barcelona els primers anys de la Restauració. Continuà la col·lecció d'història natural reunida al col·legi pel seu pare, Cándido Antiga (? - 1877). S’interessà principalment per l’entomologia però també recol·lectà crustacis i mol·luscs.

Referències bibliogràfiques

Bofill i Pichot, Josep M. Pere Antiga y Suñer. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 5(1905). http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=1434&Pagina=24

"Adquisició d'una col·lecció d'aus, donatiu de Pedro Antiga i Sunyer. 1883" [document d'arxiu], Arxiu Històric del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Fons: Junta de de Ciències Naturals. Id0147.

"Adquisició d'una col·lecció de crustacis, donatiu de Pedro Antiga. 1885" [document d'arxiu], Arxiu Històric del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Fons: Junta de de Ciències Naturals. Id0197.

Cerca

Ultimes fitxes creades

 • Aguilar-Amat i Banús, Joan Baptista d'

  El 1918, essent naturalista agregat del Museu, va fer donació de la seva col·lecció malacològica personal, juntament amb una modesta col·lecció de petits mamífers. El 1920 va succeí a Artur Bofill i Poch com a director del Museu de Biologia, i el 1929, com a regent de malacologia. Al llarg de la seva vinculació al Museu, va participar en nombroses campanyes de recol·lecció arreu de Catalunya, al nord d'Àfrica i a l'Indoxina francesa. La seva intensa activitat de reordenació i determinació d'espècimens queda reflectida en les nombroses etiquetes que reporten la seva cal·ligrafia.

 • Alentorn, Eduard Batiste

  Escultor, autor de les escultures de Jaume Salvador i Félix de Azara que es troben a la façana del Museu de Geologia (1882-1887).

 • Almera i Comas, Jaume

  La relació del Museu Martorell amb el Dr. Almera s’inicià a la Junta de Ciències Naturals, de la qual Almera formà part com a vocal des de 1893. El Dr. Faura i Sans el va substituir en la confecció del Mapa Geològic i Topogràfic de Catalunya de la província de Barcelona, les col·leccions del qual van arribar, a partir de 1918, al Museu Martorell quan se’n feu càrrec el Dr. Faura.

 • Antiga i Suñer, Pere

  Quan el 1888 el Col·legi Antiga va tancar definitivament, la Junta de Ciències Naturals va adquirí la col·lecció. A banda d'aquesta compra, el 1883 el museu havia ja rebut per donatiu de Pere Antiga una petita col·lecció d'aus dissecades. Pel que fa a la col·lecció de crustacis, Pere Antiga en cedí una part al Museu el 1885, tot i que la majoria anaren a parar a l'estranger, al Museu d'Història Natural de Madrid (400 “espècies”) i al de l'Institut de Barcelona. Les seves importants col·leccions entomològiques, en particular d'himenòpters, ingressaren al Museu a través de la col·lecció de Josep M. Bofill i Pichot, amb qui col·laborava en la publicació del catàleg d'himenòpters de Catalunya l'any de la seva mort.