CANTIC

Antiga i Suñer, Pere, 1854-1904

Antiga i Suñer, Pere

Barcelona , 1854 - Barcelona , 1904
Camp d'activitat: Entomologia

Vinculació amb el Museu

Quan el 1888 el Col·legi Antiga va tancar definitivament, la Junta de Ciències Naturals va adquirí la col·lecció. A banda d'aquesta compra, el 1883 el museu havia ja rebut per donatiu de Pere Antiga una petita col·lecció d'aus dissecades. Pel que fa a la col·lecció de crustacis, Pere Antiga en cedí una part al Museu el 1885, tot i que la majoria anaren a parar a l'estranger, al Museu d'Història Natural de Madrid (400 “espècies”) i al de l'Institut de Barcelona. Les seves importants col·leccions entomològiques, en particular d'himenòpters, ingressaren al Museu a través de la col·lecció de Josep M. Bofill i Pichot, amb qui col·laborava en la publicació del catàleg d'himenòpters de Catalunya l'any de la seva mort.

Notes històriques/biogràfiques

Naturalista i pedagog, director del Col·legi Antiga, un dels més prestigiosos centres d'ensenyament de Barcelona els primers anys de la Restauració. Continuà la col·lecció d'història natural reunida al col·legi pel seu pare, Cándido Antiga (? - 1877). S’interessà principalment per l’entomologia però també recol·lectà crustacis i mol·luscs.

Referències bibliogràfiques

Bofill i Pichot, Josep M. Pere Antiga y Suñer. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 5(1905). http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=1434&Pagina=24

"Adquisició d'una col·lecció d'aus, donatiu de Pedro Antiga i Sunyer. 1883" [document d'arxiu], Arxiu Històric del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Fons: Junta de de Ciències Naturals. Id0147.

"Adquisició d'una col·lecció de crustacis, donatiu de Pedro Antiga. 1885" [document d'arxiu], Arxiu Històric del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Fons: Junta de de Ciències Naturals. Id0197.