Alpha Index:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Espècimens tipus

Quan la feina històrica i recent de tants investigadors s’ha traduït en la confiança de dipositar espècimens tipus en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona no es pot defugir l’obligació, ni tampoc l’interès, de publicar de la manera més pràctica possible la informació referida als «tipus».

És intenció expressa que per a cada tàxon tractat es compongui una pàgina sencera amb tota la informació necessària explícita i visible, sense codis que remetin a taules o llistes externes.