Informació sobre les dades

La informació proporcionada pel webWikiCollecta prové del’activitat dels Departaments de Col·leccions i Recerca i del Centre de Documentació del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Els comentaris aportats pels usuaris són responsabilitat de qui els transmet, menys en els casos en què des del Museu s’assumeixi la seva validació i s’incorporin a les bases de dades de la pròpia institució.

Condicions legals

Els continguts de la WikiCollecta es publiquen sota una llicència Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Creative Commons License

Aquesta llicència permet:

• Copiar i redistribuir els continguts en qualsevol mitjà i format.

• Modificar, combinar i construir nous continguts a partir del material llicenciat, amb la condició de:

• Citar la procedència de forma clara i apropiada i indicar si s'han aplicat modificacions en les dades.

• Redistribuir les dades amb una llicència equivalent a la referida aquí, sense restriccions addicionals.

Les aportacions al web per part de persones externes al Museu, sigui en forma de comentaris o d'arxius adjunts, es consideren lliures de condicions de reproducció i quedaran sotmeses a les mateixes condicions de reutilització anteriors.

Política de privadesa

Les dades d’identificació personal que es recullin a través dels nostres serveis s’utilitzen exclusivament per exercir un control  sobre els continguts aportats per usuaris del web.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades, no es compartiran les dades personals amb empreses, organitzacions o persones físiques alienes al Consorci del Museu. Excepcionalment es compartirà aquesta informació per:

  • complir qualsevol requisit previst a la legislació o a la normativa que siguin aplicables o atendre qualsevol requeriment d’un òrgan administratiu o judicial;
  • detectar, impedir o actuar davant de qualsevol frau, incidència tècnica, de seguretat o en el marc de la investigació de possibles infraccions;
  • protegir els drets, els béns o la seguretat del web WikiCollecta, dels seus usuaris o del públic en general de la manera que ho exigeixi o ho permeti la legislació aplicable.

Ús de galetes (cookies)

Una galeta és un fragment petit de text enviat al navegador pels llocs web que es visiten i serveix per retenir informació sobre visites fetes anteriorment des del mateix ordinador. Tal i com es desen al disc dur, les galetes també es poden esborrar. Aquests petits texts poden retenir dades com l’idioma preferit o les cerques que s’havien fet anteriorment i altres opcions de configuració que poden ajudar a una millor navegació pel web.

El web de la WikiCollecta es limita a recol·lectar informació de les galetes per obtenir mètriques sobre l’ús del propi web. Gràcies als serveis de GoogleAnalytics, la informació que genera la galeta (incloent l’adreça IP) es transmet directament a Google i s’arxiva en els seus servidors. Google usarà aquesta informació per compte del web WikiCollecta amb el propòsit de seguir la pista de l’ús del lloc web, recopilant informes de la seva activitat i prestant altres serveis relacionats.

Com citar

Es recomana la citació següent:

WikiCollecta, Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, http://www.bioexplora.cat [ data de la consulta ].